Co to jest konsultacja psychologiczna

Co to jest konsultacja psychologiczna

Co to jest konsultacja psychologiczna: w życiu zdarzają się różne sytuacje, które nas przerastają. Problemy w pracy, brak porozumienia w związku, czy uczucie utraty kontroli nad sobą i swoim życiem skłania nie tylko do przemyśleń, ale również po poszukiwania pomocy u specjalistów. Zanim lekarz psychoterapeuta zdiagnozuje problem i zaproponuje metodę leczenia, z pewnością będzie chciał poznać pacjenta i problem, z którym przyszedł.

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Co to jest konsultacja psychologiczna
Co to jest konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to niejako wstęp do diagnozy i leczenia. Ta krótkotrwała forma kontaktu ze specjalistą zawiera się z kilku spotkaniach i ma na celu diagnozę i opracowanie właściwej formy dalszej pomocy, albo rozwiązanie konkretnego problemu pacjenta bez ingerowania w głęboki i długotrwały proces psychoterapeutyczny. Jeśli problem jest konkretny i płytki, przy czym nie wymaga obszernej ingerencji, kilka sesji w postaci konsultacji może przynieść wymierne efekty. Jeśli natomiast udajemy się do psychologa z problemem zakorzenionym głęboko w psychice, konsultacja psychologiczna będzie wstępem do właściwego leczenia i sesji terapeutycznych.

Kto może skorzystać konsultacji psychologicznej?

Z konsultacji psychologicznej może skorzystać każdy, kto odczuwa potrzebę kontaktu ze specjalistą. Potrzeba może pojawić się w momencie zaistnienia konkretnych trudności życiowych, traumy, lub chronicznego obniżenia nastroju, albo innych zaburzeń psychicznych, które wskazują na stan odbiegający od normatywnego. Konsultacja psychologiczna może zamknąć się nawet w jednej sesji w przypadku chęci uzyskania porady w sprawach małżeńskich, lub w sytuacji wymagającej podjęcia trudnej decyzji. Najczęściej jednak osoba zgłaszająca się do psychologa, na konsultacji psychologicznej, bądź kilku takich sesjach, jest diagnozowana w celu rozpoznania istniejącego problemu i dostosowania optymalnego leczenia.

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Psychoterapia Gdynia
Psychoterapia Gdynia

Do poradni, lub gabinetu kierują swe kroki nie tylko osoby dorosłe. Dzieci również mogą szukać pomocy u psychologa. Z uwagi na fakt, że są osobami niepełnoletnimi, pierwszy kontakt z psychologiem z reguły odbywa się w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Lekarz psychoterapeuta może chcieć najpierw porozmawiać z samym rodzicem bez obecności dziecka, szczególnie w przypadku małych pociech. Z konsultacji psychologicznej często korzystają nastolatkowie, którzy nie radzą sobie z emocjami wynikającymi z wieku dojrzewania, lub mają trudności w integrowaniu się z rówieśnikami. Do najczęściej występujących wskazań można zaliczyć:

 • trudności w nauce,
 • problem ze skupieniem i koncentracją,
 • zauważalne i uciążliwe obniżenie nastroju,
 • trudności w kontaktach z rówieśnikami,
 • agresja i częste konflikty,
 • brak chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach wynikająca z trudności z rozstaniem z rodzicem na czas szkoły, lub przedszkola,
 • nadużywanie komputera, lub telefonu komórkowego,
 • rozwód rodziców.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z konsultacji psychologicznej?

Szerokie spektrum objawów, symptomów i problemów, z którymi borykają się pacjenci, tak naprawdę uniemożliwia wskazanie każdego z nich. Czasem zdarza się tak, że poważnie wyglądające objawy somatyczne nie mają podłoża w wynikach przeprowadzonych badań i lekarz prowadzący decyduje o przeprowadzeniu konsultacji psychologicznej. Najczęściej z konsultacji psychologicznej korzystają osoby dorosłe, które:

 • odczuwają dyskomfort psychiczny i nie potrafią wskazać źródła problemu,
 • borykają się z długotrwałym stresem,
 • mają problemy rodzinne, w małżeństwie, lub związku,
 • cierpią na syndrom wypalenia zawodowego i mają dylematy na gruncie zawodowym,
 • są uzależnione, lub mieszkają z osobą uzależnioną,
 • mierzą się z długotrwale obniżonym nastrojem i smutkiem,
 • przeżyły traumę,
 • mają objawy nerwicy lub depresji,
 • wykazują symptomy mogące świadczyć o chorobie psychicznej,
 • nie potrafią zbudować trwałych relacji,
 • nie radzą sobie z interakcjami z innymi osobami,
 • odczuwają nieadekwatne do sytuacji i zbyt silne emocje,
 • są agresywne i mają problem z kontrolowaniem emocji.

Zasadniczo każdy, kto odczuwa subiektywne cierpienie psychiczne, lub dyskomfort może, a nawet powinien poszukać pomocy i wziąć udział w konsultacji psychologicznej. Być może już nawet jedna sesja rozwiąże problem, lub okaże się, że głębsza pomoc jest niezbędna.

Konsultacje psychologiczne online

W dobie wszechogarniającego internetu oraz rozmaitych ograniczeń większość poradni wdrożyła możliwość odbycia konsultacji psychologicznej przez internet. Konsultacje psychologiczne online początkowo wywołują u pacjenta lęk o skuteczność tak przeprowadzonej sesji, jednak możliwość używania nie tylko komunikatora, ale również połączenia głosowego i video połączenia, umożliwia kompletne i pełne przeprowadzenie konsultacji. Badania przeprowadzone na całym świecie dowiodły, że ta forma terapii jest tak samo efektywna i skuteczna, jak stacjonarna tradycyjna konsultacja w gabinecie psychologa. W związku z brakiem ograniczeń w postaci odległości można skorzystać z konsultacji psychologicznej u specjalisty mieszkającego w innym mieście, a nawet kraju.