Jak działa klimatyzacja automatyczna?

Jak działa klimatyzacja automatyczna?

Jak działa klimatyzacja automatyczna? Systemy klimatyzacyjne przesłały być już tylko elementem wyposażenia hoteli, z którym można się było spotkać podczas wyjazdów wakacyjnych do krajów o gorącym klimacie. Zmiany klimatyczne sprawiły, że obecnie klimatyzatory stają się urządzeniami niezbędnymi nie tylko w biurach, ale również w domach i mieszkaniach. Dodatkowo, zakres funkcji tych urządzeń uległ zdecydowanemu rozszerzeniu.

Do niedawna kojarzone wyłącznie z chłodzeniem w czasie upałów, sprawdzają się również jako urządzenia regulujące poziom wilgotności, usuwające alergeny, jonizujące powietrze, a jeśli jest taka potrzeba – ogrzewające. Do systemów najbardziej rozwiniętych technologicznie należą klimatyzatory automatyczne. Jak działa automatyczna  klimatyzacja domowa i kiedy warto w nią zainwestować?

Jak zbudowana jest domowa klimatyzacja?

Jonizator klimatyzacja jak działa?Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli  systemów klimatyzacyjnych, od najprostszych, przenośnych, przez stacjonarne klimatyzatory manualne po najnowocześniejsze, automatyczne urządzenia mutisplit.  Ogólna zasada ich działania oraz budowa jest zasadniczo we wszystkich tych przypadkach dość podobna. W skład systemu klimatyzacji do domu i mieszkania wchodzi kilka elementów: jednostka wewnętrzna (jedna lub więcej), rury miedziane, jednostka zewnętrzna oraz czynnik chłodniczy. Jeśli mamy do czynienia z klimatyzatorem przenośnym, wszystkie te elementy znajdują się po prostu wewnątrz obudowy jednego, niewielkiego urządzenia.

Jakie funkcje pełnią elementy klimatyzacji?

Poszczególne elementy systemu klimatyzacji pełnią następujące funkcje:

  • Jednostka wewnętrzna, wyposażona w parownik oraz wentylator, służy do rozprowadzania chłodnego powierza na pomieszczenia. Wentylator wymusza ruch powietrza, dzięki czemu jednostka wewnętrzna jest również odbiornikiem ciepła z pomieszczenia;
  • Jednostka zewnętrzna, wyposażona w kolejny wentylator, skraplacz, sprężarkę i zawór rozprężny umożliwia usuwanie ciepła na zewnątrz;
  • Rury miedziane – wypełnione czynnikiem chłodniczym, umożliwiają przenoszenie ciepła z pomieszczeń na zewnątrz;
  • Czynnik chłodniczy – jego obieg w systemie warunkuje wymianę ciepła z otoczeniem i chłodzenie klimatyzowanych pomieszczeń. Ciepły i zimny czynnik  umożliwia chłodzenie pomieszczeń; po rozprężeniu pobiera ciepło z klimatyzowanego pomieszczenia i przenosi je do jednostki zewnętrznej, gdzie ciepło zostaje usunięte na zewnątrz a czynnik chłodzący ponownie sprężony i wysłany do jednostki wewnętrznej.

Na czym polega automatyczne działanie klimatyzacji?

Automatyczna klimatyzacja do domu to nowoczesny system klimatyzacyjny typu multisplit. Co to oznacza? W sytuacji, kiedy w jednym miejscu zamontowanych zostaje kilka jednostek wewnętrznych (np. w kilku różnych pomieszczeniach), połączonych z jedną jednostką zewnętrzną, mówimy o klimatyzacji multisplit. Automatyzacja procesu klimatyzacji polega na możliwości sterowania całym systemem jednocześnie lub poszczególnymi jego elementami z pomocą pilotów albo aplikacji mobilnych (np. z poziomu smartfonu). Po wybraniu określonego polecenia, urządzenie może zmienić tryb pracy lub rozpocząć regulację temperatury. Im bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie, tym więcej parametrów jego działania podlegać może regulacji zdalnej lub automatycznej. Dzięki czujnikom temperatury oraz możliwości zaprogramowania określonej temperatury zadanej dla każdego z pomieszczeń, możliwe jest na przykład samoczynne uruchamianie funkcji chłodzenia lub ogrzewania po stwierdzeniu wystąpienia zadanej temperatury progowej. Takie rozwiązanie sprawia, że klimatyzacji nie trzeba ręcznie włączać i wyłączać, ponieważ kwestie te są realizowane automatycznie. Pozwala to na ograniczenie zużycia energii elektrycznej – klimatyzator wyłączy się automatycznie, kiedy parametry powietrza w pomieszczeniu osiągną ustawione wcześniej wartości.

Jakie dodatkowe funkcje posiada klimatyzacja domowa?

Oprócz najbardziej oczywistej funkcji klimatyzacji, jaką jest chłodzenie klimatyzowanych pomieszczeń, urządzenia te posiadają wiele funkcji dodatkowych. W przypadku klimatyzatorów automatycznych, również te dodatkowe funkcje mogą być zautomatyzowane i uruchamiane niezależnie od funkcji podstawowej. Należą do nich ogrzewanie pomieszczeń w sezonie chłodniejszym, wentylacja, oczyszczanie powietrza dzięki filtrom, a także utrzymywanie odpowiedniego poziomu wilgoci i jonizacja powietrza. Dzięki tak bogatemu zestawowi funkcji, klimatyzacja pozwala dbać o odpowiednie warunki panujące w pomieszczeniu. Poza komfortem temperaturowym, można zyskać stały dopływ czystego powietrza, wolnego od pyłków czy alergenów.

Kiedy zdecydować się  na klimatyzację automatyczną?

Klimatyzacja automatyczna multisplit jest idealnym rozwiązaniem w dużych domach lub mieszkaniach dwupoziomowych. Dzięki wielu jednostkom wewnętrznym i możliwości automatycznej kontroli parametrów ich działania osobno w różnych pomieszczeniach, możliwe jest uzyskanie komfortowych warunków w prosty sposób. Oczywiście, jest to rozwiązanie bardziej kosztowne od klimatyzatorów przenośnych lub typu split – jednak w przypadku dużej powierzchni wymagającej klimatyzacji, inwestycja taka może się okazać rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym. Trzeba oczywiście również pamiętać o regularnym serwisie klimatyzacji, najlepiej w firmie oferującej montaż i obsługę systemów klimatyzacyjnych. Dzięki terminowym przeglądom, użytkowanie klimatyzacji będzie bezpieczne, a ewentualne naprawy klimatyzacji nie zrujnują budżetu.