Procedura poszukiwanie złóż surowców mineralnych

Procedura poszukiwanie złóż surowców mineralnych

Procedura poszukiwanie złóż surowców mineralnych: poszukiwanie złóż surowców mineralnych oraz wydobywanie na przykład: węgla kamiennego i brunatnego, siarki rodzimej, kamieni szlachetnych, soli kamiennej, czy rudy metali wymaga koncesji Ministra Klimatu. Dlaczego? Otóż takie złoże należą do surowców strategicznych i stanowią własność górniczą, czyli należą do Skarbu Państwa i są pod jego ścisłą kontrolą. Ponadto konieczne jest ustanowienie tzw. użytkowania górniczego to znaczy prawa do korzystania z terenu, na którym ma być prowadzona eksploatacja złoża. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń, należy wybrać firmę, która zajmie się wykonaniem badań geologicznych a także geotechnicznych, ponadto przygotuje projekt i całą dokumentację.

Czym jest geologia złożowa i kto zajmuje się poszukiwaniem surowców mineralnych?

Geologia złożowa zajmuje się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych a także ich badaniem, identyfikowaniem, sporządzaniem koniecznej dokumentacji oraz udostępnianiem. Specjaliści zajmujący się takimi zadaniami są w stanie zapewnić:

 • Udowadnianie, zapisywanie oraz sprawdzanie złóż kopalin i surowców
 • Sporządzenie projektów badań geologicznych złóż a także tworzenie dokumentacji geologicznych złóż kruszywa naturalnego
 • Opracowanie projektów zagospodarowania złóż kopalin
 • Prowadzenie dokumentacji wierceń geologicznych
 • Nadzorowanie robót geologicznych
 • Wystawianie świadectwa, jakości kruszyw mineralnych.

Decydując się na współpracę z profesjonalną firmą wykonującą poszukiwanie złóż surowców mineralnych, można liczyć na wsparcie a następnie wykonawstwo przeprowadzenia procesu prowadzącego do uzyskania koncesji nie tylko na poszukiwanie, ale również rozpoznawanie czy też wydobywanie kopaliny ze złóż.

Kto może wykonać poszukiwanie złóż surowców mineralnych?

Na rynku działają profesjonalne firmy zatrudniające inżynierów i geologów, którzy wykonują szczegółowe badania geofizyczne służące do poszukiwania złóż surowców mineralnych oraz ich identyfikacji. Należą do nich głównie: rudy metali, metale szlachetne, surowce chemiczne, kruszywa naturalne. W zakresie usług znajdują się metody geofizyczne, które są bardzo ważne podczas wstępnego rozpoznania oraz dokumentowania złóż. Uzyskane wyniki badań dają możliwość oszacowania budowy geologicznej a także otrzymania danych na temat rozkładu właściwości fizycznych w ośrodku geologicznym, będą one podłożem do wydajnych poszukiwań złóż.

Oferta firm prowadzących poszukiwanie złóż surowców mineralnych

Korzystając z usług firmy zajmującej się poszukiwaniem złóż surowców mineralnych można liczyć na:

 • Eksploracja głębokich stref tektonicznych
 • Sprawdzenie i zidentyfikowanie warunków złożowych złóż rudnych
 • Ocena terenu występowania złóż kruszyw naturalnych

W tym celu wykonywane są następujące czynności:

 • Pomiary terenowe, analiza oraz ocena zgromadzonych danych geofizycznych
 • Opracowanie, wizualizacje, przekroje, mapy
 • Dokładna analiza wszystkich zebranych danych
 • Objaśnienie pozyskanych danych archiwalnych.

Na czym polega rozpoznanie złóż surowców mineralnych?

Głównym zadaniem przy rozpoznaniu złóż surowców mineralnych, jest ich badanie a następnie obliczanie zastanych zasobów oraz ocena, jakości surowców. Specjaliści z firmy zajmującej się takimi pracami panują przebieg działań poszukiwawczych, świadczą doradztwo techniczne, sporządzają całą dokumentację badań: poszukiwawczych, terenowych i laboratoryjnych.

Korzyści ze współpracy ze specjalistami posiadającymi wiedzę geologiczną są następujące:

 • Wsparcie na każdym etapie od uzyskania koncesji do wydobycia złóż
 • Dokładne planowanie, które zapewnia ograniczenie ryzyka
 • Działania zgodne z prawem, pewna podstawa naukowa
 • Duże doświadczenie i wiedza na temat zawartości złóż i jakości surowców na danym terenie.

Wnioski

Procedura poszukiwanie złóż surowców mineralnychDo prawidłowej oceny niezbędne jest rozpoznanie możliwości wydobycia konkretnych złóż, biorąc pod uwagę kwestię ekonomiczną oraz techniczną. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z międzynarodowymi standardami jakości. Wszystkie badania, dokumentacja wykonywane są, aby ocenić zasoby złóż każdej kopaliny, niezbędne jest wiercenie, stwierdzenie jakości kopaliny. Na usługi geologiczne składają się także projekty zagospodarowania złoża oraz plany ruch zakładu górniczego itd. Dzięki wykonanej ocenie złóż, klient może uzyskać wycenę złoża oraz podstawy do podjęcia decyzji odnośnie opłacalności ich poszukiwania.

Wszechstronne wsparcie ze strony specjalistów okazuje się bezcenne i daje możliwość zrealizowania postawionych sobie celów. Po uzyskaniu wyników odnośnie poszukiwania złóż surowców mineralnych, zostaje przygotowany projekt wydobycia i pozyskiwania surowców. Eksperci opracowują procedury otrzymania pozwoleń na wydobycie surowców, świadczą usługi planowania do ich wydobywania a także gwarantują bezpieczeństwo geotechniczne w czasie wszystkich prowadzonych prac. Pozyskując surowce uwzględniany jest sposób zagospodarowania miejsca po wydobyciu. Niezbędny jest gruntowny plan restrukturyzacji indywidualnie dla danego klienta. W razie potrzeby wykonywana jest ocena szkód górniczych, aby określić ryzyko w zabytkowych kopalniach.