RODO – elementem wiarygodności firmy

RODO – elementem wiarygodności firmy

RODO – elementem wiarygodności firmy. Przed wejściem w życie przepisów dotyczących lepszej ochrony danych osobowych, wielu przedsiębiorców wstrzymało oddech. Bali się tego, co nieznane, o czym pojawiały się zdawkowe informacje w mediach i to najczęściej w kontekście straszenia karami za nieprzestrzeganie nowych regulacji prawnych. Przedsiębiorstwa obawiały się przechowywać dane swoich kontrahentów i klientów, prowadzić akcje marketingowe. Kontrahenci obawiali się nawet przekazywać wizytówki. Dopiero szkolenia RODO pokazały, że nie taki diabeł straszny i nie trzeba obawiać się nowych przepisów.

RODO – lepsza ochrona, czy kolejny unijny absurd

Przedsiębiorcy i klienci obawiali się, że wraz z wejściem RODO trudniej będzie prowadzić działalność gospodarczą i pozyskiwać dane osobowe. Wydawało się, że nowe przepisy odnośnie ochrony danych personalnych to kolejny unijny absurd, który powoduje więcej złego niż dobrego.

Media podgrzewały panikę wokół RODO. Niewiedza społeczeństwa i medialna atmosfera wokół tematu doprowadziły do niepewności i ogólnospołecznej irytacji. Przez pewien czas przepisy RODO hamowały relacje biznesowe i społeczne. Zamieszanie z RODO na szczęście nie trwało długo. Szybko pojawiły się szkolenia RODO, które uspokoiły biznesmenów i pracowników. Okazało się, że wiedza na temat RODO, oswojenie tego tematu spowodowały, że  RODO w prowadzeniu działalności gospodarczej stało się oczywistością i w wielu przypadkach ułatwiło prowadzenie biznesu. Szkolenia RODO pozytywnie wpłynęły na społeczny odbiór RODO.

RODO – pozytywny wpływ na relacje biznesowe

Po okresie paniki i pierwszych próbach wdrażania RODO okazało się, że strach przed zmianą był przesadzony. Nie doszło do katastrofy w biznesie i w kontaktach międzyludzkich na portalach społecznościowych. Szkolenia RODO wyjaśniły wiele wątpliwości i odkryły wszystkie tajemnice RODO. Ochrona danych osobowych stała się wartością dodaną w biznesie, urzędach i w działalności społecznej.  Szkolenia RODO i wdrożenie tych przepisów w życie przedsiębiorstw i instytucji państwowych pokazały, że ochrona danych osobowych może być jednym ze sposobów budowania etyki w biznesie. Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli RODO bez większych problemów, zauważyli, że zyskali wiarygodność na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Lepsza ochrona danych poprawia wizerunek firmy na rynku i to we wszystkich aspektach jej działalności. Kandydaci do pracy chętniej aplikują do pracodawców, którzy skrupulatnie przestrzegają RODO i dbają o szkolenia RODO dla pracowników. Poszanowanie danych osobowych idzie w parze z przejrzystym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Znaczenie ochrony danych osobowych

RODO – elementem wiarygodności firmyPrzed wejściem w życie RODO dość często media informowały, że w jakimś banku, urzędzie, dużej firmie wyciekły dane osobowe. Spowodowało to panikę wśród klientów, którzy obawiali się problemów, jeżeli ich dane dostaną się w niepowołane ręce. Dane osobowe są bezcenną informacją nie tylko dla uczciwych przedsiębiorców, ale także dla osób niemających dobrych zamiarów. Wprowadzenie RODO zwiększyło ochronę danych. Społeczeństwo ma większe zaufanie do administratorów danych personalnych. System ochrony danych zapewnia poufność i integralność powierzonych informacji. Po roku od wejścia w życie przepisów o RODO firmy mają zatrudnionych inspektorów danych osobowych, którzy ukończyli profesjonalne szkolenia RODO. Kontrahenci i zleceniodawcy zwracają uwagę na poziom ochrony danych osobowych w danej firmie i podejmują współpracę, jedynie z przedsiębiorstwami, w których ochrona danych spełnia wszystkie ustawowe wymogi. Skuteczne wdrożenie RODO i posiadanie pracowników, którzy odbyli szkolenia RODO, uwiarygadnia firmę w oczach partnerów biznesowych.

Zmiany ustaw spowodowane RODO

Wejście w życie przepisów o RODO wprowadziły konieczność zmian w innych ustawach i szkoleń RODO. Ustawa spowodowała zmiany w Kodeksie pracy, ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Analitycy rynku pracy są zgodni co do tego, że RODO zmieniło proces rekrutacji – kandydaci wiedzą, jakie mają prawa, czego mogą wymagać w procesie rekrutacji i przy podpisywaniu umowy o pracę w zakresie ochrony swoich danych.

Wzrost świadomości obywatele w kwestii RODO

Szkolenia RODO, strony internetowe dotyczące RODO, liczne poradniki w tym zakresie spowodowały, że w społeczeństwie wzrosła świadomość praw dotyczących ochrony danych osobowych. Pojawiły się już pierwsze roszczenia wobec przedsiębiorców, którzy nie realizują przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Tylko przetwarzanie danych zgodnie z prawem zapobiega utracie wizerunku firmy i pozwom  z tego tytułu. Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem wszystkich podmiotów gospodarczych.

Na konkurencyjnym rynku każdy aspekt działalności ma znaczenie. Ochrona danych jest istotna dla poczucia bezpieczeństwa pracowników, kontrahentów i klientów. Wpływa także na wizerunek firmy – przedsiębiorstwo, które zbudowany zgodnie z prawem, system ochrony danych osobowych jest wiarygodnym partnerem biznesowym.