Skąd wziąć kapitał na rozkręcenie działalności gospodarczej?

Skąd wziąć kapitał na rozkręcenie działalności gospodarczej?

Skąd wziąć kapitał na rozkręcenie działalności gospodarczej? Zakładając działalność gospodarczą musimy dysponować pewnym kapitałem początkowym w szczególności, gdy wartość początkowa kapitału uregulowana została prawnie. Niemniej jednak potrzebujemy także sporo pieniędzy na to, aby rozpocząć prowadzenie biznesu . Zanim zaczniemy zarabiać, musimy posiadać kapitał na to, aby pokryć przynajmniej podstawowe koszty. Skąd powinien brać pieniądze początkujący przedsiębiorca?

Kredyty dla młodych firm

Rozwiązaniem dla nowo powstałej firmy może być zaciągnięcie kredytu bankowego. W rzeczywistości większość przedsiębiorców unika tego kroku, gdyż uważa, że kredyty udzielane są jedynie firmom, które mają już za sobą pewien okres działalności i mogą pochwalić się dobrą kondycją finansową. Banki badają bowiem sprawozdania finansowe, zadłużenie czy zaległości podatkowe firm. Przedsiębiorca, który dopiero co założył działalność nie posiada historii, którą mógłby się przed bankiem pochwalić. Tymczasem niektóre banki przygotowały dla swoich klientów oferty kredytów, które mogą zostać udzielone również początkującym przedsiębiorcom. Zwykle podstawą udzielenia takiego kredytu jest biznesplan i ewentualnie sprawozdania finansowe, jeżeli okres działalności firmy na rynku pozwolił na jego sporządzenie. Kredyty tego typu są udzielane na stosunkowo korzystnych warunkach, jednak przedsiębiorca z reguły nie może liczyć na zbyt duże sumy pieniędzy. Środki finansowe pochodzące z kredytu powinny bowiem pokryć podstawowe wydatki, takie jak na przykład zakup sprzętu biurowego czy samochodu służbowego. Czasami istnieje możliwość sfinansowania przez bank większej inwestycji, jednak na indywidualnych warunkach ustalonych uprzednio z bankiem. Czas spłaty standardowego kredytu wynosi zazwyczaj od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Konieczne będzie także zabezpieczenie kredytu, na przykład poprzez wykupienie dodatkowego ubezpieczenia bądź poręczenie.

Pożyczka

Pożyczki dla firm charakteryzują się o wiele prostszą procedurą udzielenia niż zaciągnięcie kredytu. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że o kredyt możemy ubiegać się jedynie w banku, natomiast pożyczek udzielają także inne instytucje finansowe i firmy. Pożyczka dla firm to produkt finansowy, o którym ubiegać mogą się zarówno firmy będące długo na rynku, jak i młodzi przedsiębiorcy. Wysokość pożyczki zazwyczaj oscyluje w wysokości kilku tysięcy, zatem trudno będzie pokryć z niej większą inwestycję, jednak z pewnością kwota pożyczki będzie wystarczająca na pokrycie podstawowych kosztów. Procedura udzielenia pożyczki dla firm jest różna w zależności od tego, jaki podmiot będzie pożyczał nam pieniądze. Jeżeli ubiegamy się o pożyczkę bankową, procedura jest podobna jak w przypadku kredytu. Natomiast firmy pożyczkowe czy po prostu inne firmy, które zdecydują się pożyczyć nam pieniądze, działają raczej na zasadzie ustalenia indywidualnych warunków. Zazwyczaj pożyczkobiorca nie musi wskazywać, na co konkretnie chce przeznaczyć pożyczone pieniądze. Czasami zaciągając pożyczkę dla firm pożyczkobiorca zmuszony będzie zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, ale zależy to głównie od formy prawnej, w jakiej prowadzi działalność.

Dotacje i subwencje

Osoby zakładające działalność gospodarczą mogą starać się o różnego rodzaju dopłaty, dotacje i subwencje udzielane przez organy władzy państwowej i gminnej. Niestety, nie każdy rodzaj działalności może zostać sfinansowany w ten sposób, dlatego zawsze przed założeniem działalności warto zorientować się, czy przysługiwałaby nam dopłata. Zakres działania tego typu środków pomocy jest różny w zależności od tego, o co się ubiegamy. Dotacje i subwencje mogą pochodzić ze środków państwowych, lokalnych bądź unijnych. Każdorazowo wymagane jest wypełnienie stosownego wniosku i oczekiwanie na odpowiedź. Poświadczenie we wniosku nieprawdy może wiązać się nie tylko z koniecznością zwrotu środków, ale również odpowiedzialnością karną. Ogromnym plusem tego rodzaju pomocy dla młodych przedsiębiorców jest fakt, że niektóre dopłaty są bezzwrotne, inne zaś nieoprocentowane albo oprocentowane bardzo nisko. Daje to niewątpliwą przewagę nad pożyczkami i kredytami, które nie tylko trzeba zwrócić, ale również zapłacić stosowne odsetki. Niestety, i tutaj działa zasada coś za coś. W zamian za możliwość otrzymania dopłaty czy bezzwrotnej pożyczki, zobowiązani jesteśmy do prowadzenia bardzo wnikliwej dokumentacji, która w razie kontroli nie będzie budzić żadnych wątpliwości ze strony urzędników. Dodatkowo w przypadku niektórych form pomocy wymagane jest, aby firma utrzymała się na rynku przez dłuższy okres czasu, na przykład kilka lat.

Młodzi przedsiębiorcy mają wiele sposobów na to, aby pozyskać pieniądze na rozpoczęcie i rozkręcenie działalności. Kredyty, pożyczki dla firm, subwencje to tylko przykłady sposobów na zdobycie gotówki. Pamiętajmy, że pieniądze warto inwestować w działalność, jeżeli tylko mamy pomysł na ich pomnożenie. W szybkim czasie uzyskamy wtedy zwrot nakładów i będziemy mogli zwrócić pożyczony kapitał wraz z odsetkami. Poniesiony koszt szybko jednak powinien pozwolić nam zarabiać.